Tuesday, January 5, 2010

Melatih Diri Menahan Nafsu Dan Syahwat

Allah S.W.T telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa a.s : " Wahai Musa, jika engkau ingin Aku lebih dekat kepada mu daripada ucapan mu kepada lisan mu, daripada keraguan hatimu kepada hatimu, daripada rohmu kepada badan mu, daripada cahaya penglihatanmu kepada mata mu dan daripada pendengaran mu kepada telinga mu, maka perbanyakkanlah membaca selawat kepada Muhammad SAW "

No comments:

Post a Comment