Saturday, May 22, 2010

AYAT – AYAT UMUM BAHASA ARAB

Sejahtera ke atas anda Assalamualaikum
Selamat datang Ahlan wa sahlan
Selamat datang buat anda Ahlan bik
Dengan suka cita Bikullis surur
Awak apa khabar? Anta, khaifahaluk?
Baik, terima kasih Toyyib, syukran
Selamat pagi Sobahul khair
Selamat pagi Sobahun nur
Selamat pagi Sobahul ful
Selamat pagi Sobahus surur
Bagaimana keadaan awak pagi ni? Kaifa asbahtum?
Selamat datang (dengan gembira) Birrahbi wassurur
Selamat petang Masa ul khair
Selamat petang Masa un nur
Selamat malam Tusbihu ‘alal khair
Bagaimana keadaan awak petang ini? Khaifa amsaitum?
Silakan semua Tafaddalu
Saya harap Arju
Kami baik dan sihat Nahnu bikhair walhamdulillah
Dari mana awak datang? Min aina jik ta?
Awak dari mana? Min aina anta?
Silakan masuk, saudara Ya akhi, ud khul
Silakan minum Tafaddal, isyrab
Berapa umur awak? Kam umruk?
Terima kasih Syukran
Terima kasih kepada anda Asy kurukum
Terima kasih atas pertolongan anda Syukran li musa ‘adatik
Terima kasih banyak Syukran jazilan
Terima kasih banyak Syukran khatira
Terima kasih untukmu Asy syukru lak
Semoga Allah membalas kebaikkanmu Jazakallahu khaira
Ya Na’am
Ya, benar Na’am, sohih
Baiklah Hasanan
Tidak La
Tidak, salah La, khoto’
Awak tahu atau tidak? Anta ta’rif am la’?
Awak pintar Anta syatir
Awak semua faham? Hal antum tafhamun?
Adakah awak tahu? A ta’rif?
Ya, kami tahu Na’am, na’rif
Berhenti semua Kifu
Sudah lama awak tidak meziarahi saya Ma zur tani min zaman
Saya juga demikian Wa ana kazalik
Dimana rumah awak? Aina baituk?
Wahai anak Aiyuhal walad
Berapa harganya? Kam si’ruhu?
Lihatlah Unzur
Maaf Ma’zirah
Akur Sam’an wa to’atan
Tidak mengapa La ba’ sa alaik
Tiada apa-apa La syaik alaik
Saya tidak bermaksud Laisa min qasdi
Saya meminta maaf Ana aasif
Mari ke sini Ta’al indi
Saya lupa Ana Nasit
Saya akan hubungi awak Sa attasil bik
Tunggu sebentar Intazir lahzah
Saya tidak boleh La aqdar
Saya hadir Ana hadir
Saya tidak hadir Ana ghaib
Awak rajin Anta nasyit
Ulang sekali lagi Raddid marratan ukhra
Cepat! Bi sur ’ah
Sangat cantik Jamilatun jiddan
Sangat besar Kabiratun jiddan
Awak lewat Anta muta akhhir
Saya sakit Ana marid
Saya gembira sangat Ana farhan jiddan
Saya takut sangat Ana khaif jiddan
Saya lapar Ana jau ‘an
Saya kenyang Ana syab ‘an
Ajarkan saya ‘Allim ni
Boleh saya Hal mumkin
Bertenang Ihda’
Selamat tinggal Wada ‘an
Selamat tinggal Ilal liqa’
Semoga dalam keamanan Fi amaillah
Samoga Allah menyembuhkan awak Allah yushfik
Apa yang awak rasa Maza tash ‘ur
Awak telah mengingatkan saya Zakkar tani
Adakah ini betul? A haza sohih?
Sangat menarik Mumti ‘atun jiddan
Menakjubkan Ajib
Bersabarlah Isbir
Tawakklah kepada Allah Tawwakkal ‘alallah
Rahmatilah kami Irhamna
Tolonglah kami Sa ‘idu na
Selamatkanlah kami Qi na
Ambil ini Huz haza
Tinggalkannya Utruk hu
Cuba Jarrib
Sebelum Qabla
Selepas Ba’ da
Minggu ini Hazal usbu’
Minggu hadapan Usbu ‘ul qaadim
Saya sangat memerlukannya Ahtaju ilaihi jidaan
Saya hendak pergi Uriduz zahab
Saya hendak belajar Uridut ta’alum
Saya rindukan awak Ana musytaqun ilaik
Saya cintakan awak Ana uhibbuk

No comments:

Post a Comment